DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Trần Phát Đạt

Tây Ninh

0

38

Võ Tuyết Linh Chi

Tây Ninh

1

39

Hồ Võ Nam Thuận

Tây Ninh

1

40

Mai Thị Anh Thư

Tây Ninh

7

41

Trần Anh Phương

Tây Ninh

0

42

Nguyễn Trung Thành

Tây Ninh

7

43

Nguyễn Thị Kim Cương

Tây Ninh

8

44

Phan Trung Ân

Tây Ninh

0

45

Võ Thị Minh Thư

Tây Ninh

0

46

Võ Khánh Lâm

Tây Ninh

1

47

Nguyễn Quế Trân

Tây Ninh

0

48

Nguyễn Kim Tuyến

Tây Ninh

2

49

Phạm Thị Tiếp Thị

Tây Ninh

0

50

Nguyễn Minh Thiện

Tây Ninh

0

51

Nguyễn Trung Thành

Tây Ninh

0

52

Nguyễn Minh Thuận

Tây Ninh

0

53

Nguyễn Công Lý

Tây Ninh

5

54

Trần Thị Cẩm Tiên

Tây Ninh

0

55

Trần Thị Tuyết Khang

Tây Ninh

0

56

Lý Thiên Sinh

Bình Dương

0

57

Nguyễn Văn Tuấn

TP HCM

10

58

Dương Diễm My

Tây Ninh

3

59

Ngô Ngọc Thắm

Tây Ninh

8

60

Đinh Tấn Trung

Tây Ninh

0

61

Nguyễn Thị Như Ý

Tây Ninh

3

62

Đỗ Hoàng Phúc

An Giang

0

63

Vũ Tiến Chương

Đồng Nai

0

64

Trần Văn Cảnh

Ninh Thuận

0

65

Ngô Công Hoàng

Bình Dương

0

66

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

0

67

Bùi Văn Nghiệp

TP HCM

8

68

Nguyễn Thị Thúy Oanh

Tây Ninh

0

69

Phan Trung Ân

Tây Ninh

1

70

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

1

71

Lê Chánh Minh

Tây Ninh

8

72

Võ Văn Bông

Bình Dương

0