DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Bùi Văn Nghiệp

TP HCM

8

38

Phan Trung Ân

Tây Ninh

1

39

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

10

40

Lê Chánh Minh

Tây Ninh

10

41

Trần Khánh Hưng

Bình Dương

2

42

Trần Quốc Toản

Đồng Nai

10

43

Nguyễn Viết Tiến

Tây Ninh

10

44

Huỳnh Minh Trí

Quảng Ngãi

3

45

Nguyễn Tấn Tuấn

TP HCM

10

46

Khưu Thị Ngọc Tuyến

Tây Ninh

1

47

Phan Trung Tín

Tây Ninh

10

48

Lê Minh Tân

Tây Ninh

9

49

Nguyễn Huỳnh Đông

Tây Ninh

10

50

Đoàn Nguyên Vỹ

TP HCM

3

51

Võ Thị Minh Thư

Tây Ninh

2

52

Phạm Minh Giảng

Bình Dương

10

53

Nguyễn Ngọc Cường

Đồng Nai

3

54

Ngô Thị Thúy

Tây Ninh

10

55

Châu Chí Tâm

Tây Ninh

6

56

Nguyễn Thị Ngọc Em

Tây Ninh

5

57

Dương Đức Kiên

Tây Ninh

10

58

Ngô Trần Quỳnh Như

Tây Ninh

4

59

Nguyễn Thanh Lâm

Tây Ninh

5

60

Nguyễn Thị Thúy Hằng

TP HCM

6

61

Nguyễn Mạnh Cường

TP HCM

3

62

Nguyễn Minh Hải

Tây Ninh

1

63

Lê Văn Hải

Tây Ninh

10

64

Vũ Ngọc Thuấn

Bình Dương

7

65

Võ Đình Đảm

TP HCM

7

66

Huỳnh Mỹ Thuận

TP HCM

10

67

Vương Thị Thu Dân

Tây Ninh

10

68

Trần Quang Anh

Lâm Đồng

7

69

Bùi Công Điều

Tây Ninh

7

70

Nguyễn Văn Anh

Tây Ninh

4

71

Nguyễn Duy Hậu

Tây Ninh

1

72

Trần Hữu Tài

Tây Ninh

3