DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Trần Khánh Hưng

Bình Dương

2

74

Trần Quốc Toản

Đồng Nai

10

75

Nguyễn Viết Tiến

Tây Ninh

0

76

Huỳnh Thị Lệ Hằng

Tây Ninh

0

77

Huỳnh Minh Trí

Quảng Ngãi

3

78

Nguyễn Tấn Tuấn

TP HCM

1

79

Khưu Thị Ngọc Tuyến

Tây Ninh

1

80

Phan Trung Tín

Tây Ninh

10

81

Lê Minh Tân

Tây Ninh

1

82

Nguyễn Minh Trí

TP HCM

0

83

Nguyễn Huỳnh Đông

Tây Ninh

0

84

Đoàn Nguyên Vỹ

TP HCM

3

85

Võ Thị Minh Thư

Tây Ninh

2

86

Phạm Minh Giảng

Bình Dương

2

87

Nguyễn Ngọc Cường

Đồng Nai

3

88

Ngô Thị Thúy

Tây Ninh

1

89

Châu Chí Tâm

Tây Ninh

5

90

Nguyễn Thanh Lâm

Tây Ninh

0

91

Nguyễn Thị Ngọc Em

Tây Ninh

5

92

Huỳnh Thị Nhựt Nguyệt

Tây Ninh

0

93

Dương Đức Kiên

Tây Ninh

1

94

Ngô Trần Quỳnh Như

Tây Ninh

4

95

Lê Quốc Hùng

Tây Ninh

0